2006 Politisk? Kunstens roller i offentligheten.

Politisk? Kunstens roller i offentligheten

Hva er kunstens roller i offentligheten? Med artikler og kunstprosjekter av bl.a. Marianne Heier, Rakett, Tore Vagn Lid, Terje Nicolaisen og Ketil Nergaard.

2007 00-tallet

00-tallet

Er det mulig å ta temperaturen på egen samtid? Utgaven utforsker 00-tallets ulike kunstpraksiser. Blant temaene er næringslivets innflytelse, biennaleboomen, nettkunst, lydkunst, fanziner og situasjonisme.

2008 Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig?

Kunst som forestillinger om det umulige gjort mulig?

17 artikler og kunstverk som undersøker hvorvidt kunst artikulerer seg i spennet mellom det visjonære som utopi og det visjonære som dystopi.

2009 Feed Your Darlings!

Feed Your Darlings!

Hvordan er forholdet mellom ettertanken og det umiddelbare i møte med kunst? En hel utgave fyllt av kunstnere og tematikker som redaksjonen av mer eller mindre klare grunner er engasjerert i.

2010/2011 Fortida nå!

Fortida nå!

Hvordan kan kunstneres utforskning av historie og arkiver fungere som en måte å aktualisere samfunnspørsmål? Med kunstprosjekter av bl.a. Victor Lind, Guttorm Guttormsgaard og Vilde Salhus Røed.

2012 LYD

LYD

Hva kjennetegner auditiv kunst, sonisk kunst og lydkunst? Utgaven
inkluderer kunstverk som vises visuelt og verk du kan lytte til her i nettutgaven.

2013Assembly, Momentum, LIAF

Assembly, Momentum, LIAF

Diskusjon og evaluering av de tre biennalene som ble gjennomført i Norge i 2013. Med kunstprosjekter av flere av biennalenes kunstnere.

2015 Kamp og konsensus - kunst og offentlig rom

Kamp & konsensus - kunst og offentlig rom

Hva er kunstens roller i offentlige rom? Med bidrag av bl.a. Ridder, Leander Djønne, Erlend Hammer, Hilde Skjeggestad og Dag Wiersholm.

Om Kunstjournalen B-post

Kunstjournalen B-post er et frittstående tidsskrift om og med samtidig kunst som ble utgitt i perioden 2006-2015. Hvert utgave diskuterer en tematikk gjennom nyskrevne tekster og kunstprosjekter. November 2017 ble det avholdt gravøl og evaluerende seminar på Hordaland kunstsenter. Les tekstene av Åse Løvgren, Marit Kristine Flåtter, Lasse Årikstad og Audun Lindholm.

Redaksjonen var basert i Bergen og bestod av Jannecke Heien, Annette Kierulf, Sissel Lillebostad, Arne Rygg, Bjørg Taranger og Maia Urstad. I tillegg var Mari Aarre, Steinar Sekkingstad, Arne Skaug Olsen og Trond Hugo Haugen medredaktører for enkeltnummer. Design av papirutgave: Jannecke Heien og John Ringstad. Opplaget for siste nummer av papirutgaven var 3800. ISSN: 1890-2111.

Tidsskriftet ble utgitt av Foreningen av 2007 til fremme for kunstfaglig refleksjon og debatt med støtte fra Norsk Kulturfond, Bergen kommune, Institusjonen Fritt Ord, Bildende kunstneres hjelpefond, Hordaland fylkeskommune og Norske Billedkunstnere.